Iné servery s tématikou ciest a diaľnic, ekonomického rozvoja a životného prostredia

Je na Vás, aby ste si urobili vlastný názor. Niektorí si názor robia tak, že ho majú už dopredu hotový. Tým niet pomoci. Iní si názor robia tak, že si ho robia. Tvoria. Dopĺňajú. I menia ak treba. Budujú si ho na základe faktov, vlastných poznatkov, skúseností a celého archívu poznania, ktorý si nazhromaždili počas svojej cesty životom.

Názor môže mať každý. Každý názor má cenu. Väčšinou majú názory cenu rôznu. Podľa toho, do akej miery sa opierajú o fakty, o metódy bežné v obore, či o apriorné skreslenie kvôli vlastnému záujmu, často zamlčanému. Hocijaký pobehaj zo Žiliny má názor. Jeho cena sa typicky blíži nule, lebo takého názor je, že kto nekradne, okráda svoju Žilinu a na kradnutí nevidí nič zlého, lebo Jánošík, lebo medveď.

Cieľom tohto servera je poskytnúť fakty a názory všetkým, čo o to stoja. Fakty a názory sú dôsledne oddeľované. Aby si čitateľ mohol lepšie urobiť názor, uvádzame tu linky na iné servery, ktoré môžu byť hodnotné buď ako zdroj faktov a informácií, zdroj metodológie, postojov odborníkov a verejnosti, alebo ako dokument morálnej a odbornej biedy, ktorá panuje v našej krpatej karpatskej džamahírii na všetkých úrovniach rozhodovania až po najvyššie. Užívajte si plody našej krpatej slobody slova, kým ešte je čo.

Čítajte, porovnávajte, urobte si názor.

Súkromné servery s tematikou ciest a diaľnic

Servery stavebných spoločností

Servery štátnych orgánov a inštitúcií

Blogy, tretí sektor a rôzne iné zdroje