Blogy s tématikou ciest a dopravy, tretí sektor a súvisiace

drahovsky.blog.sme.sk

Autor je amatér, ktorého koníčkom sú cesty, doprava a fotografovanie. O cestách a premávke píše veľmi erudovaným a neutrálnym spôsobom a je aj zo strany inštitúcií akceptovaný ako "dopravný expert". Jeho podrobné znalosti problematiky môžu zahanbiť mnohých profesionálov. Vďaka jeho upozorneniam sa už napravilo viacero neduhov v Bratislave. Kiež by takých ľudí bolo čo najviac.

Doporučené čítanie i len tak z dlhej chvíle.

jakus.blog.sme.sk

Autor je lesník, odborník na škodcov. Svojimi textami sa snaží brániť lesný charakter lesov proti chmatákom, drevárom, lesožrútom, ktorí sa snažia naše lesy zmeniť na holoruby a umelo pestované lesné škôlky.

Čo to má spoločné s diaľnicami? Je to mytologická konštrukcia, ktorou sa chmatáci, drevári, lesožrúti snažia kamuflovať svoje zištné chúťky. Autor sa snaží o vyvracanie týchto mýtov na základe vedeckých poznatkov. Nie veľmi sa mu to darí v podmienkach našej krpatej karpatskej džamahírie, ale v zahraničí je o to viac uznávaný. Je síce čítaný, ale pri rozhodovaní o lesoch ignorovaný. Keď ide o miliardy do súkromných vrecák, pravda spravidla ťahá za kratší koniec. To je dosť spoločných rysov s priekopníkmi racionálneho rozhodovania pri výstavbe diaľnic.

jurajlukac.blog.sme.sk

Občianske združenie VLK sa snaží o záchranu lesov aktívne. Ak môže, les odkúpi, aby ostal zachovaný v pôvodnom stave. Veľmi dobre je zdokumentovaná súvislosť medzi divokým odlesňovaním a povodňami na miestach, kde povodne nikdy neboli. Autor má značný literárny talent a jeho stránky sú veľmi príjemné. Zasluhuje si podporu - ak náhodou vlastníte hektár či sto hektárov lesa a neviete, čo s ním, máte sa kam obrátiť.

jmesik.szm.sk

Pôvodným povolaním lekár, neskôr ekonóm, bankový konzultant a občiansky aktivista, Juraj Mesík je žíjúcou legendou, postrachom stavbárov a nekompetentných úradníkov, ktorí sa podieľali na zločine proti slovenskému národu zvanom bližšie naokolo. Veľká časť stránok na jeho serveri je venovaná diaľniciam. Zvláštne upozornenie pre paranoikov, ktorí ho vidia všade - Dr. Mesík nie je autorom stránok blizsienaokolo.com

changenet.sk

Občiansky online denník ľudí, čo menia svet. Alebo aspoň tú našu krpatú karpatskú džamahíriu. Alebo aspoň sa o to snažia. Rubrika Doprava je v sekcii Životné prostredie. K článkom sú umožnené diskusie.

www.dialnica.host.sk

Občianske združenie Diaľnica a mesto, Prešov má za cieľ obhajovať záujmy občanov voči Slovenskej správe ciest a Ministerstvu bližšie naokolo, ktoré spochybňujú už schválený tunelový variant v prospech povrchového variantu cez mesto.